Zajęcia świetlicowe w Pastuchowie

Rada Sołecka Pastuchowa serdecznie zaprasza dzieci z tej miejscowości na zajęcia do wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej. Zajęcia realizowane będą w dwóch terminach: w każdą środę w godz. od 16:00 do 18:00 począwszy od 12.02.2014 r. oraz w każdy czwartek, w godz. od 16:00 do 18:00 począwszy od 06.02.2014 r. Pierwsze zajęcia o profilu sportowo-kulturalnym prowadził będzie Pan Arkadiusz Oleksy i są…

Czytaj dalej

Pieniądze dla organizacji pozarządowych

Jak co roku Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy. Wśród zadań, których realizację Gmina chce powierzyć organizacjom pozarządowym są między innymi: upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach, popularyzowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizację imprez, opieka nad osobami potrzebującymi, z chorobą nowotworową, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, a także zapobieganie…

Czytaj dalej

Gminne stypendia i nagrody dla uzdolnionych

Urząd Miejski w Jaworzynie Śl. informuje o możliwości składania wniosków na „Stypendia oraz nagrody pieniężne w dziedzinie edukacji, kultury i sportu” do 31 stycznia 2014 roku. Stypendia lub nagrody pieniężne mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych osiągających szczególne osiągnięcia w edukacji, kulturze i sporcie, zamieszkałym na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. O stypendia lub nagrody mogą ubiegać…

Czytaj dalej

Gmina Jaworzyna Śląska. Lata 80-te na wsi.

Na stronie projektu „Jaworzyna Śląska dawniej i dziś” można obejrzeć kolejną galerię starych fotografii,  na których można zobaczyć wygląd naszej gminy w latach 80-tych ubiegłego wieku. Tym razem nowa galeria poświęcona jest terenom wiejskim. Zabudowania Cukrownik „Pastuchów” budowa Domu Strażaka w Nowicach, czy też wygląd drogi Bagieniec-Wiśniowa to tylko z jedne z wielu obrazów z poprzedniego stulecia. Fotografie wykonane zostały…

Czytaj dalej

Podatki na 2014 rok

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 listopada 2013 r. radni uchwalili nowe stawki podatków w Gminie Jaworzyna Śląska. Jak główne stawki podatkowe w naszej gminie kształtują się w porównaniu do innych gmin powiatu świdnickiego? Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (stawka za 1 m2): Gmina Żarów – 0,89 zł Gmina Świebodzice – 0,89 zł Gmina Dobromierz…

Czytaj dalej

Zmiany w ZGKiM

Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej na Sesji, która odbyła się z w dniu 28 października 2013 roku podjęła uchwałę o przekształceniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jaworzynie Śląskiej w spółkę prawa handlowego. 1 stycznia 2014 roku zakład budżetowy stanie się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem będzie Gmina Jaworzyna Śląska. Na kapitał zakładowy spółki złoży się dotychczasowy majątek…

Czytaj dalej
1 2 3 8