Nowy sprzęt ratowniczy dla naszych strażaków

Do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Jaworzyna Śląska trafi kolejna partia nowego sprzętu ratowniczego. W dniu dzisiejszym, w Wałbrzychu, Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz, razem z przedstawicielami jednostek OSP z naszego regionu odebrał z rąk Ministra Michała Dworczyka promesy na zakup sprzętu strażackiego, w ramach programu „Mały Strażak”, finansowego ze środków WFOŚiGW, na kwotę 650 tys. zł . Jednostki…

Czytaj dalej

Wybory do Izb Rolniczych w Gminie Jaworzyna Śląska

Izba Rolnicza Dolny Śląsk

Urząd Miejskie w Jaworzynie Śląskiej informuje, że w dniu 28 lipca 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory do Izby Rolniczej. Głosowanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, przy ul. Wolności 9. Głosować będzie można od godzimy 8.00 do godziny 18.00. Izby Rolnicze  tworzą samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.…

Czytaj dalej

Bardzo dobry budżet na 2019 r. przyjęty

Tuż przed końcem starego roku Rada Miejska przyjęła budżet na rok 2019. Zanim jednak przystąpiono do jego uchwalenia na sesji wystąpił gość – Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej – lider Aglomeracji Wałbrzyskiej i Inicjatywy Sutedy 2020-2030. Celem wizyty Prezydenta Wałbrzycha było podsumowanie dotychczasowej działalności Aglomeracji Wałbrzyskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności w niej naszej gminy. Pan Prezydent Szełemej nakreślił również plany…

Czytaj dalej

Zajęcia świetlicowe w Pastuchowie

Rada Sołecka Pastuchowa serdecznie zaprasza dzieci z tej miejscowości na zajęcia do wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej. Zajęcia realizowane będą w dwóch terminach: w każdą środę w godz. od 16:00 do 18:00 począwszy od 12.02.2014 r. oraz w każdy czwartek, w godz. od 16:00 do 18:00 począwszy od 06.02.2014 r. Pierwsze zajęcia o profilu sportowo-kulturalnym prowadził będzie Pan Arkadiusz Oleksy i są…

Czytaj dalej

Pieniądze dla organizacji pozarządowych

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

Jak co roku Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy. Wśród zadań, których realizację Gmina chce powierzyć organizacjom pozarządowym są między innymi: upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach, popularyzowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizację imprez, opieka nad osobami potrzebującymi, z chorobą nowotworową, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, a także zapobieganie…

Czytaj dalej

Gminne stypendia i nagrody dla uzdolnionych

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

Urząd Miejski w Jaworzynie Śl. informuje o możliwości składania wniosków na „Stypendia oraz nagrody pieniężne w dziedzinie edukacji, kultury i sportu” do 31 stycznia 2014 roku. Stypendia lub nagrody pieniężne mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych osiągających szczególne osiągnięcia w edukacji, kulturze i sporcie, zamieszkałym na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. O stypendia lub nagrody mogą ubiegać…

Czytaj dalej

Gmina Jaworzyna Śląska. Lata 80-te na wsi.

Na stronie projektu „Jaworzyna Śląska dawniej i dziś” można obejrzeć kolejną galerię starych fotografii,  na których można zobaczyć wygląd naszej gminy w latach 80-tych ubiegłego wieku. Tym razem nowa galeria poświęcona jest terenom wiejskim. Zabudowania Cukrownik „Pastuchów” budowa Domu Strażaka w Nowicach, czy też wygląd drogi Bagieniec-Wiśniowa to tylko z jedne z wielu obrazów z poprzedniego stulecia. Fotografie wykonane zostały…

Czytaj dalej
1 2 3 8