Walne zebranie członków MKS Karolina

logomksZgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego Karolina odbędzie się 17 kwietnia br. Pierwszy termin zaplanowany jest na godzinę 18:00 natomiast drugi dziesięć minut później.

Planowany porządek obraz Zebrania obejmuje:
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 rok,
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 rok,
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium,
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru w skład Zarządu,
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie oraz uchwalenia jego tekstu jednolitego.

Klub zaprasza wszystkich sympatyków oraz członków stowarzyszenia do udziału w zebraniu.

źródło: www.mkskarolina.pl

Podobne artykuły