Turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka

turniejmksdzieci2015Miejski Klub Sportowy „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej zaprasza drużyny złożone z uczniów szkół podstawowych na TURNIEJ PIŁKARSKI Z OKAZJI DNIA DZIECKA, który odbędzie się 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej.
W turnieju udział mogą brać zawodnicy z dwóch kategorii wiekowych (klasy 1-3 oraz klasy 4-6), zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Przewidziane są nagrody drużynowe i indywidualne, a także napoje oraz posiłki regeneracyjne dla wszystkich zawodników.

Organizatorzy zaprosili do udziału w turnieju drużyny szkół podstawowych z terenu Gminy Jaworzyna Ślaska. Swoje reprezentacje wystawią, więc Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej, Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Pastuchowie oraz Szkoła Podstawowa w Starym Jaworowie.

Wszystkich innych zainteresowanych prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres kontakt@mkskarolina.pl

Zgłoszenia do Turnieju przyjmowane są drogą elektroniczną na adres kontakt@mkskarolina.pl do dnia 27 maja 2015 r. do godz. 16:00. Dokumenty w postaci karty zgłoszeniowej oraz oświadczeń rodziców/prawnych opiekunów można dostarczyć najpóźniej do dnia 1 czerwca 2015r. do godziny rozpoczęcia turnieju. Wymagane jest jednak wcześniejsze elektroniczne zgłoszenie drużyny.

Dokumenty, związane z udziałem w Turnieju dostępne są na stronie MKS Karolina: www.mkskarolina.pl

źródło: MKS Karolina

Podobne artykuły