Poszukiwani chętni na Szefa Sztabu

wosp_logo

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna poszukuje osób chętnych do objęcia funkcji Szefa Sztabu XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworzynie Śląskiej. Podczas tegorocznego Finału, który odbędzie się 12 stycznia 2014 roku, Fundacja będzie zbierać środki finansowe na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki seniorów.

Szefem Sztabu WOŚP w Jaworzynie Śląskiej może zostać osoba pełnoletnia, niekarana, o nieposzlakowanej opinii. Do zadań Szefa Sztabu będzie należało kierowanie całością prac organizacyjnych Sztabu przed, w trakcie i po Finale, reprezentowanie Sztabu na zewnątrz i ponoszenie odpowiedzialność za wszystkie działania Sztabu od momentu jego powstania do chwili zaakceptowania na piśmie przez Fundację WOŚP rozliczenia Sztabu z dokonanej pieniężnej zbiórki publicznej. Szefowi Sztabu nie przysługuje z tytułu wykonywanej pracy wynagrodzenie.

SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej przystąpiło do akcji „Biblioteki to miejsca przyjazne sztabom WOŚP”, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Oferujemy przestrzeń na spotkania sztabu i wolontariuszy czy przechowanie rzeczy potrzebnych do przeprowadzenia zbiórki publicznej podczas Finału (puszek, identyfikatorów, plakatów itp.), udostępnimy swój sprzęt: komputery z dostępem do Internetu, kserokopiarki, pomożemy w obsłudze komputera i Internetu, w szczególności przy obsłudze systemu online WOŚP, pomożemy także w organizacji u siebie – wspólnie ze sztabem WOŚP – imprezy zamkniętej podczas 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Chętni do ubiegania się o funkcję Szefa Sztabu powinni zapoznać się z dokumentami Fundacji WOŚP, dotyczącymi funkcjonowania sztabów, dostępnymi na stronie Fundacji: https://www.wosp.org.pl/final/dla_organizatorow oraz zgłosić swoją kandydaturę, wraz z krótkim uzasadnieniem i opisem swojej motywacji do dnia 20 listopada 2013 roku osobiście w Sekretariacie SOKiBP, ul. Powstańców 3, Jaworzyna Śląska.

źródło: SOKiBP

 

Podobne artykuły