Książki z IPN w Bibliotece

Od listopada zbiory Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej powiększyły się o kilkanaście publikacji z zakresu historii II Wojny Światowej, PRL-u oraz najnowszej historii Polski. Książki te pochodzą z magazynów Instytutu Pamięci Narodowej, otrzymane bezpłatnie w ramach projektu „Biblioteka na to czeka”, który realizowany był przy współpracy Biblioteki Narodowej, IPN-u oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zapraszamy zatem amatorów publikacji historycznych do wypożyczania naszych nowych nabytków, wśród których znajdziecie Państwo następujące pozycje:

 • Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989
 • Nie mogłem inaczej żyć… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci
 • Pułkownik „Żegota”. Życie i pisma pułkownika dypl. Tadeusza Münnicha
 • Pretorianie. Polski Samodzielny Batalion Specjalny i Wojska Wewnętrzne 18 X 1943 – 26 III 1945
 • Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. 1: Niepokorni
 • Kresowa księga sprawiedliwych 1939-1945. Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA
 • Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznaniowych 1945-1989
 • Na wzór Berka Joselewicza. Żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich
 • Papierowa rewolucja
 • Niepodległość
 • Polskie dzieci na tułaczych szlakach 1939-1950
 • Polska 1939-45. Straty osobowe i ofiary represji
 • Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-wschodniej w latach 1944-1956
 • Ryszard Siwiec, 1909-1968
 • Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w latach 1949-1956
 • Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje
 • Siostry zakonne – ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1947

 źródło: SOKiBP

Podobne artykuły