Festiwal Zabytków Techniki

muzeum_logoInauguracja Festiwalu Zabytków Techniki odbędzie się 15 sierpnia o godz. 10:00 w siedzibie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Wydarzenie to otworzy konferencja prasowa podczas, której zostanie przedstawiony program wydarzenia, a następnie w tematykę ochrony zabytków kultury technicznej wprowadzi Państwa Fundator Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku dr inż. arch. Piotr Gerber.

Celem Festiwalu jest zwrócenie uwagi na obiekty, które w przeszłości stanowiły fundament znaczenia gospodarczego, politycznego i kulturalnego historycznego Śląska.

Podstawą działalności naszego Muzeum jest ochrona dziedzictwa kultury technicznej na terenie Śląska oraz działalność dydaktyczna i naukowa. Cele realizowane są przede wszystkim przez ochronę posiadanego zbioru, opracowywanie ekspertyz i dokumentacji, a także konserwację oraz rewitalizację historycznych obiektów przemysłowych. Misja Muzeum realizowana jest również przez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz edukacyjnym mających na celu promocję idei ochrony zabytków techniki. Latem 2013 roku Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku zorganizowało pierwszy Festiwal Zabytków Techniki. Ideą jaka przyświecała nam kiedy rozpoczynaliśmy przygotowania do tego przedsięwzięcia była chęć ukazania piękna i bogactwa zabytków techniki jakie zgromadziliśmy w naszej kolekcji. Oryginalność Festiwalu polegała nam tym, że chcieliśmy pokazać je w stanie czynnym, aranżując sceny – sytuacje – w jakich można było je spotkać w czasach, w których powstawały i były wykorzystywane w codziennej pracy.

Od samego początku chcieliśmy jednak wyjść z projektem poza naszą muzealną bocznicę kolejową. Otworzyć i pokazać miejsca, często niedostępne, a wciąż zachwycające dawną, sprawną, techniką. W tym roku zapraszamy Państwa do jednego z 8 miejsc – obiektów na szlaku Festiwalu Zabytków Techniki:

1. Starej Kopalni w Wałbrzychu – dawnej KWK Julia / KWK Thorez,
2. Młyna w Siedlimowicach k. / Żarowa,
3. Podziemnej Trasy Turystycznej – Kopalni Węgla w Nowej Rudzie,
4. Kamieniołomu w Strzegomiu,
5. Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie,
6. Parowozowni Dzierżoniów (filii Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku),
7. Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej,
8. Świdnicy

Dolny Śląsk przez całe stulecia pozostawał jednym z najważniejszych regionów przemysłowych Niemiec, a potem Polski. W tutejszych kopalniach, hutach i zakładach przemysłowych po raz pierwszy zastosowano wiele wynalazków, które na zawsze odmieniły oblicze techniki i przemysłu.

Od wielu dziesięcioleci w Polsce podejmowane są wysiłki na rzecz zachowania zabytkowych zespołów pałacowych, zamków czy obiektów sakralnych. Dzięki uporowi historyków, konserwatorów czy społeczników działających na ich rzecz, udało się zbudować w świadomości społecznej przeświadczenie o konieczności i celowości zachowywania dla przyszłych pokoleń tego typu obiektów.

Dawne fabryki, kopalnie czy młyny, które przez całe stulecia nie tylko powiększały majątek właścicieli i ich pracowników, ale w największym stopniu kształtowały życie całych społeczności dziś zdają się wypchnięte poza margines społecznej świadomości co powoduje, że nie objęte należytą ochroną popadają w ruinę lub stają się ofiarą bezmyślnych, policzonych na szybki zysk wyburzeń – doskonałym przykładem może być los jednego z najcenniejszych obiektów poprzemysłowych w Europie zespołu dawnej przędzalni lnu Orzeł w Mysłakowicach.

Szczegółowy program Festiwalu Zabytków Techniki znajdziecie Państwo na stronie muzeumtechniki.pl w zakładce aktualności.

źródło: Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły