Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA dla Mariusza Kędzierskiego

Podczas uroczystej sesji Sejmiku z okazji X Święta Województwa Dolnośląskiego, która odbyła się 16 października, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wręczył Dolnośląskie Nagrody Kulturalne SILESIA. Jednym z jej tegorocznych laureatów został Mariusz Kędzierski. Pochodzący z Jaworzyny Śląskiej rysownik i grafik, który przyszedł na świat z wadą rozwojową rąk, ale mimo owej dysfunkcji wpisał się na dobre w mapę kulturalną Dolnego Śląska, Polski oraz całego świata.

Mariusz Kędzierski

– To właśnie tak znamienici Dolnoślązacy są naszym najcenniejszym kapitałem, o który należycie musimy dbać. Dzisiejsza uroczystość to święto wszystkich mieszkańców. Z tej okazji uhonorowaliśmy twórców i animatorów kultur oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy swoją niezłomną postawą, codzienną, ciężką pracą budują tożsamość i markę Dolnego Śląska.

Marszałek Cezary Przybylski.

Oprócz Mariusza Kędzierskiego, nagrodzeni zostali w tym roku: Dr hab. Artur Wróbel – założyciel i kierownik artystyczny Orkiestry Symfonicznej ArtBel Ensemble oraz laureat wielu prestiżowych konkursów muzyki chóralnej, a także Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.

Nagroda Kulturalna SILESIA przyznawana jest przez samorząd województwo dolnośląskiego twórcom oraz instytucjom kultury za działalność artystyczną lub kulturalną o szczególnym znaczeniu dla regionu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Gratulacje!

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego