Zbiórka krwi 10 lipca

10 lipca 2019 roku (środa) w obiekcie wielofunkcyjnym na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się zbiórka krwi, którą przeprowadzą pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Osoby zainteresowane udziałem w zbiórce proszone są o stawienie się z dowodem osobistym w  godzinach od 9:30 do 13:30. Kolejne terminy zbiórek krwi w tym roku przewidziane są na:  11 września, 13…

Czytaj dalej

Wybory do Izb Rolniczych w Gminie Jaworzyna Śląska

Izba Rolnicza Dolny Śląsk

Urząd Miejskie w Jaworzynie Śląskiej informuje, że w dniu 28 lipca 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory do Izby Rolniczej. Głosowanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, przy ul. Wolności 9. Głosować będzie można od godzimy 8.00 do godziny 18.00. Izby Rolnicze  tworzą samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.…

Czytaj dalej

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej z absolutorium

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej absolutorium

Na ostatniej, czerwcowej sesji radni zajmowali się oceną minionego – 2018 roku oraz wykonaniem ubiegłorocznego budżetu gminy. W tym roku po raz pierwszy zaczęły obowiązywać przepisy na mocy których wójtowie, burmistrzowi i prezydenci miast przedstawiają „raport o stanie gminy”. Przepisy ustawowe nie precyzują jednak do jakich zagadnień i w jakim wymiarze ma się odnosić w/w dokument. Raport o stanie gminy…

Czytaj dalej