Pożegnanie Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej

Gimnazjum w Jaworzynie Śląskiej powstało 1 września 1999 r. na bazie wcześniejszej Szkoły Podstawowej nr 2, wybudowanej jako tzw. „tysiąclatka”.  Nowe zadania, nowe cele jakie postawiła przed nami ówczesna reforma edukacji, zmieniły oblicze oraz bazę dydaktyczną szkoły. Staliśmy się placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną. Razem z naszymi uczniami zdobyliśmy wiele nagród, certyfikatów, byliśmy aktywni podczas różnych społecznych akcji. Nasza działalność daleko…

Czytaj dalej