Nowa świetlica w Pastuchowie

We wrześniu bieżącego roku zakończyła się budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w Pastuchowie. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków pozyskanych w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina na ten uzyskała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł. Całkowity koszt całkowity inwestycji zamknął się kwotą 1 620 957,29 zł.

Budowa przebiegała etapami, począwszy od lata 2010 r. W świetlicy wykonano salę, która będzie służyła społeczności wiejskiej w organizowaniu imprez społeczno-kulturalnych, spotkań społeczności Pastuchowa, jak i będzie służyła dzieciom Szkoły Podstawowej w Pastuchowie do zajęć wychowania fizycznego. W świetlicy będą znajdować się również takie pomieszczenia jak zaplecze kuchenne, pomieszczenia sanitarne oraz szatnie i biblioteka. Budynek pełni również dodatkową funkcję tzw. łącznika dwóch istniejących budynków Szkoły Podstawowej w Pastuchowie.

Podstawowe parametry świetlicy:

  • powierzchnia zabudowy 641,6 m2,
  • powierzchnia użytkowa 580,6 m2,
  • kubatura 3 153,2 m3,
  • powierzchnia sali (świetlicy) 252,8 m2.

W dniu 2 listopada br. odbył się odbiór ostatniego etapu prac, który wykonywał Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane DOMEX Sp. z o.o. ze Strzegomia. Oprócz przedstawicieli wykonawcy z ramienia gminy obecni byli:

Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, Zastępca Burmistrza Marek Zawisza, przedstawiciele społeczności Pastuchowa: Radna Ewa Pilecka, sołtys Arkadiusz Brzegowy i Przewodnicząca Rady Sołeckiej Danuta Stelmach oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej Małgorzata Adamowicz.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły