Gmina z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej

ekologia19.03.2015 r. Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej przyjęła, jako jedna z pierwszych w Polsce, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jaworzyna Śląska. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem określającym zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dotyczyć będzie działań niskoemisyjnych związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami energetycznymi. Jego istotą jest poprawa efektywności energetycznej, większe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wdrażanie działań przewidzianych w Planie pozwoli na osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Wyżej wymieniony dokument będzie w przyszłości warunkiem uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji na terenie Gminy ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły

Skomentuj