Dzień Seniora

Tegoroczna uroczystość związana z obchodami święta seniorów rozpoczęła się debatą,  w której uczestniczyli w niej m.in.: Burmistrz, Sekretarz Gminy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor SOKiBP, Komendant Posterunku Policji, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Celem spotkania była dyskusja nad planowanymi działaniami na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych – ich aktywizacji i lepszych warunków życia oraz możliwościami pozyskania funduszy na ten cel.

Następnie uczestnicy debaty i zaproszeni goście udali się do sali widowiskowej, gdzie mogli obejrzeć występ artystyczny młodzieży z zespołu Word Pick oraz grupy seniorów. Zaproszeni goście wygłosili przemówienia i składali życzenia wszystkim osobom starszym w naszej gminie. Po części artystycznej odbyła się w naszej parafii Msza Święta w intencji seniorów. Przewodnicząca PZERiI w Jaworzynie Śląskiej Pani Stefania Grajaszek w imieniu organizatorów składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Dnia Seniora. Podsumowując uroczystość, pani Grajaszek powiedziała: „Obecność zaproszonych gości była dowodem szacunku dla tych, którzy z tym miastem związali swoje losy, tu żyją i tu pracowali. Młodzież udowodniła, że młode pokolenie potrafi być odpowiedzialne i szanuje starszych. Uczestników debaty zapewniam, że udział w niej nie był czasem straconym”.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły

Skomentuj