Nabór do Żłobka Gminnego

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2017 r. podjęta została uchwała w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Jaworzynie Śląskiej oraz nadania mu statutu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 31 maja 2017 r. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami i nie nastąpią opóźnienia w pracach remontowych placówka rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 roku. Nabór:…

Czytaj dalej